2DDAB8C3-2284-4B2C-B255-CAFB05E0BCAB

UDDANNELSE TIL NORDISK SKOVBADSGUIDE

 

 

Uddannelsen til Nordisk Skovbadsguide lægger vægt på faglighed, viden og indsigt i guidens egen naturforbundethed. For at kunne lede et skovbad stilles en række krav til guiden, som har ansvaret for, at rammen i skovbadet følges. På den måde sikrer vi, at skovbadningen guides så tæt på det videnskabelige belæg som muligt. 

 


Sådan startede uddannelsen

I 2015 blev de første sten lagt til uddannelsen i Nordisk Skovbadsguidning, da uddannelsesleder Thuri Kledal, PhD i sundhedsvidenskab besøgte Yakushimas skove i Japan i følgeskab med mentor Chrinryu San, hvor dee fulgte ruter gennem de vilde skove, hvor man i 90'erne udførte de videnskabelige studier og undersøgelser af Shinrin Yoku - de japanske skovbads effekter på stress reduktion. Den nordiske uddannelse blev opbygget mellem 2015-2019, hvor en eklektisk sammensætning af skovbadning, naturterapi, bevægelsesterapi, økopsykologi og viden om stress danner fundamentet for Nordisk Skovbadsguidning. I 2019 blev de første Nordiske Skovbadsguider uddannet fra Nordic Nature Academy Naturrefugium her i Danmark. 


Hvad kan en skovbadsguide?

Under et skovbad faciliterer skovbadsguiden naturens positive indvirkning på menneskers mentale sundhed, restitution og trivsel. Vi går uden om termen terapi, men anerkender naturens terapeutiske egenskaber. En skovbadsguide er ikke terapeut med mindre guiden i forvejen har en terapeutisk baggrund, dog kan natureni sig selv ved dens repræsentation af underlag, lys, farver, temperaturer, mønstre og molekylære stoffer påvirke deltagerne gennem sanserne. Gennem sanserne påvirkes det autonome nervesystem, og der skabes en naturlig balancen mellem det sympatiske og parasympatiske nervesystem med et fokus på især beroligende aktiviteter og bevægelse. Skovbadet stimulerer kroppens balancesystem, muskel-led sansen og berørings- og hudsansen, samt de sekundære sanser som hørelse, lugt og synssansen. Derved styrkes deltagerne i deres opfattelse af verden omkring dem, deres indvirking på omgivelserne og regulering og oplevelse af sig selv.


Skovbadets struktur og indvirkning på kroppen

Skovbadningen er baseret på stillevandringer og en envejs verbal kommunikation fra guiden, der instruerer og inviterer til en række naturbaserede og naturforbindende visualiseringer og meditationer i en særlig rækkefølge. Denne ramme sikrer en kropslig tryghed, indføring i vækning af sanserne og en overgang til hverdagslivet. Den stressreducerende effekt af skovbadet opnåes blandt andet gennem balancering af musklernes spændingsgrad, sanseindtryk og vejrtrækning. Heri indgår hele kroppens nervesystem, som er tæt koblet til hormonel regulering, og derved nedsættes stresshormoner. Følesen af velvære øges gennem sansepåvirkning og aktivering af det parasympatiske nervesystem. For at det kan ske , er både omgivelser, rytme, hastighed og sekvens vigtig i skovbadningen, og strukturen er derfor altid den samme, selvom landskabet har forskellig karakter. 

 

HVORFOR EN CERTIFICERET SKOVBADSGUIDE?Samme uddannelsesbaggrund


Alle certifiecerede Nordiske Skovbadsguider har gennemført den samme uddanelse og fået den samme baggrundsviden som fundament for deres guidning. Uddannelsen er taget hos Nordic Nature Academy Naturrefugium. Den kan du læse mere om via knappen herunder.

 

 

Samme ramme for et skovbad

 

Som skovbadsdeltager kan du altid forvente den samme struktur, rytme, hastighed og sekvens i skovbadningen hos en certificeret guide. Landskabet og naturtypen varierer, mens der stadig er taget højde for omgivelsernes indvirkning på deltagerne.  

 

Fokus på guidens egen naturforbundenhed

 

Vi lægger stor vægt på, at alle certificerede guider er tæt forbundet med naturen. Guiden er altid selv groundet og kender sit naturområde ud i alle kringelkroge. Det sikrer en tryg og rolig guidning. Guidens fornemste opgave er at facilitere et venskab mellem deltager og natur: at give deltagerne bedst mulig vilkår til selv at være i kontakt med og være en del af naturen.

 

Guiden har modtaget supervision og faglig sparring

 

For at sikre høj faglighed og rolig guidning er supervision og kontinuerlig faglig sparring en fast del af uddannelsen og virket som Certificeret Nordisk Skovbadsguide.